aktualności
katedra
konferencje
oferta
kontakt
linki
home
 
 
 
     
Pracownicy:

Kierownik Katedry:

prof. dr hab. n. farm. Edmund Grześkowiak
tel.: 61 668 78 37
E-mail: grzesko@amp.edu.pl

Profesor nadzwyczajny:

 • prof. dr hab. med. Przemysław Mrozikiewicz

Adiunkci:

 • dr hab. n. farm. Agnieszka Bienert
 • dr n. farm. Edyta Szałek
 • dr n. farm. Danuta Szkutnik-Fiedler

Asystenci:
 • dr n. farm. Monika Balcerkiewicz
 • dr n. farm. Hanna Jankowiak-Gracz
 • dr n. farm. Agnieszka Karbownik
 • mgr farm. Katarzyna Sobańska
Pracownicy naukowo-techniczni:
 • dr n. chem. Hanna Urjasz
 • dr inż. Agnieszka Wolska
Sekretariat:
 • mgr Jolanta Maciałowicz
Pracownicy techniczni:
 • Danuta Buziak - samodzielny technik
 • Ewa Podejma - pomoc laboratoryjna
Doktoranci:
 • mgr farm. Krzysztof Przybyłowski

PRACOWNIA FARMAKOGENETYKI DOŚWIADCZALNEJ:

Kierownik:

prof. dr hab. med. Przemysław Mrozikiewicz
tel.: 61 854 64 08

 • dr n. biol. Joanna Bartkowiak - Wieczorek - starszy specjalista
 • dr n. farm. Anna Bogacz - specjalista naukowo-techniczny

 
  Tematyka Badawcza:

Zagadnienia związane z dostępnością biologiczną leków podawanych różnymi drogami; praktyczne aspekty biorównoważności preparatów leczniczych oraz metody jej badania; modele farmakokinetyczne; elementy farmakoterapii wybranych schorzeń, monoterapia i polipragmazja, wpływ chorób współistniejących i interakcji leków.
 
 

Wyposażenie aparaturowe Zakładu:

Chromatograf cieczowy z detektorem UV (HPLC/UV) firmy Waters model
Waters Alliance 2690
Aparat do HPLC firmy Hewlett Packard model 1050 wraz z detektorami UV i fluorometrycznym
Aparat Tdx firmy Abbott do badań metodą spectroimmunofluorescencji w świetle spolaryzowanym - FPIA
Chromatograf gazowy firmy Hewlett Packard model 5890 z detektorem NPD i FID.

 
 
 
 
     
   
  Copyright © 2005 KZFKB