aktualności
katedra
konferencje
oferta
kontakt
linki
home
 
 
 
   
Kształcenie podyplomowe
 
 

 

Szkolenie podyplomowe 2007

W związku z przebudową strony, materiały dydaktyczne dostępne będą w późniejszym terminie

Kursy:

Tematy egzaminacyjne z farmacji szpitalnej

1. Niezgodności farmaceutyczne płynach do wstrzyknięć i wlewach

 1. o charakterze fizykochemicznym
 2. w wyniku wpływu substancji pomocniczych
 3. wskutek niewłaściwego sporządzania, przechowywania czy podawania
 4. Zasady unikania tych niezgodności.

2. Farmakokinetyka kliniczna

 1. Losy leku w organizmie

- uwalnianie substancji leczniczej
- wchłanianie
- dystrybucja
- metabolizm
- wydalanie/eliminacja.

3. Farmakokinetyczno - farmakodynamiczne  interakcje leków

 1. Interakcje na etapie transportu przez błony biologiczne
 2. Interakcje na etapie wchłaniania po podaniu doustnym
 3. Interakcje na etapie wiązania leków z białkami krwi
 4. Interakcje zmieniające metabolizm
 5. Interakcje na etapie wydalania leków.

4. Przykłady grup leków odpowiedzialnych za niepożądane efekty interakcji

 1. NLPZ
 2. Doustne leki p-cukrzycowe
 3. Leki hipotensyjne
 4. Leki p-nowotworowe
 5. Leki immunosupresyjne.

5. Interakcje leków z żywnością

6. Działania niepożądane leków

 1. Metody zapobiegania i monitorowania działaniom niepożądanym
 2. Polekowe zaburzenia narządowe i układowe (wzroku, słuchu, równowagi, nerek i dróg moczowych, oddechowego, pokarmowego, krążenia, neurologiczne i psychiczne, hormonalne, dermatologiczne).

7. Zaburzenia farmakokinetyki leków w efekcie stanów patologicznych

 1. Zaburzenia  wchłaniania leków
 2. Zaburzenia dystrybucji
 3. Zaburzenia metabolizmu leków
 4. Zaburzenia wydalania.

8. Specyfika farmakoterapii poszczególnych grup wiekowych

 1. Noworodków, niemowląt i dzieci
 2. Kobiet w okresie ciąży
 3. Kobiet w okresie laktacji
 4. Pacjentów geriatrycznych
 5. Różnice i zmiany właściwości farmakokinetyczno - farmakodynamicznych.

 

9. Zasady farmakotrapii monitorowanej stężeniami leków w organizmie

 1. Przedziały terapeutyczne leków
 2. Kliniczne wskazania wdrażania terapii monitorowanej
 3. Kryteria wyboru leków do monitorowania
 4. Zasady racjonalizacji farmakoterapii.

10. Farmakogenetyka

 1. Przyczyny odmienności farmakogenetycznych
 2. Genetycznie uwarunkowane zaburzenia w farmakokinetyce i farmakodynamice leków
 3. Zastosowanie metod farmakogenetycznych w optymalizacji farmakoterapii.

11. Procedury i standardy jakościowe w farmacji onkologicznej

 1. Przygotowanie i kontrola cytostatyków
 2. Przechowywanie i wydawanie cytostatyków na oddziały szpitalne
 3. Prowadzenie dokumentacji
 4. Sposoby podawania cytostatyków
 5. Wynaczynienia
 6. Metody utylizacji odpadów medycznych -  cytostatycznych oraz zasady postępowania z odchodami i wydzielinami pacjentów onkologicznych.

12. Żywienie do i pozajelitowe

 1. Wskazania kliniczne do wdrożenia żywienia
 2. Niedożywienia szpitalne
 3. Sposoby określania zapotrzebowania energetycznego pacjentów
 4. Zasady sporządzania mieszanin do żywienia.
 1. 13. Zakażenia szpitalne
 2. Etiologia zakażeń szpitalnych
 3. Istota kontroli zakażeń szpitalnych
 4. Metody sterylizacji
 5. Sposoby zapobiegania zakażeniom szpitalnym
 6. Rola farmaceuty (laboratorium mikrobiologicznego) w kontroli zakażeń wewnątrzszpitalnych.

 

14. Zasady prowadzenia badań klinicznych

 1. Rola komisji bioetycznej
 2. Etyczne aspekty stosowania placebo
 3. Rola farmaceuty szpitalnego w badanich klinicznych nowych leków.

15. Zasady farmakoekonomiki

 • Metody analiz farmakoekonomicznych
 • Racjonalizacja farmakoterapii
 • Komitet terapeutyczny
 • Receptariusz szpitalny.

Piśmiennictwo

 1. Farmakologia kliniczna. Znaczenie w praktyce medycznej. Krystyna Orzechowska-Juzwenko (red). Górnicki Wydawnictwo Medyczne. Wrocław 2006.
 2. Podstawy farmakologii klinicznej. Krystyna Orzechowska-Juzwenko (red). Volumed Wrocław 1997.
 3. Standardy jakościowe w farmacji onkologicznej. Krystyna Chmal-Jagiełło, Hanna Jankowiak-Gracz, Hanna Kuźniar. PTFarm. 2005.
 4. Nowa aktywność farmaceutów. Przygotowanie leków cytostatycznych w aptece szpitalnej. Hanna Jankowiak-Gracz. BWM Studio. Poznań 2003.
 5. Zasady przygotowania leków cytostatycznych oraz organizacja pracowni. Krystyna Chmal-Jagiełło, Teresa Czekaj, Jacek Pomianowski. PTFarm. 2002.
 6. Kontrola Zakażeń Szpitalnych. Richard P. Wenzel (red). ? Medica Press. 2000.

 

   

 

 

  Copyright © 2005 KZFKB